Aktualności

Rząd przyjął Narodowy Program Zwalczania Nowotworów

W dniu 3.11.br. na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” przedłożona przez ministra zdrowia.

 

Rząd zdecydował o kontynuacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w latach 2016-2024. Pierwszy program był realizowany w latach 2006-2015, a na jego realizację (z uwzględnieniem 2015r.) wydatkowano łącznie 2 463,0 mln zł.

 

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2016-2024 ukierunkowany będzie na prewencję, profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów.

 

Wdrożenie programu obejmowało będzie zadania i działania dotyczące:

 

Promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów

Nacisk będzie położony w szczególności na dalszy rozwój wczesnej profilaktyki nowotworów złośliwych, promocje i upowszechnianie wzorców zdrowego stylu życia, profilaktykę pierwotną (I faza), czyli zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka (rak szyjki macicy, rak piersi, jelita grubego, płuc).

 

Profilaktyki wtórnej, diagnostyki oraz wykrywania nowotworów

Zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania nowotworów, w tym prowadzenie profilaktyki wtórnej (II faza), czyli zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez wczesne jej wykrycie i leczenie (np. badanie skriningowe).

 

Wsparcia procesu leczenia nowotworów poprzez uzupełnianie i wymianę wyrobów medycznych

Przewidziano m.in. uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego służącego do leczenia nowotworów. Ponadto prowadzone będą działania dotyczące rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia, opieki paliatywnej w onkologii, w tym obejmujące aspekty psychoonkologii.

 

Edukacji onkologicznej

Rozwój i upowszechnianie nauczania onkologii w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. W efekcie poprawi się stan wiedzy i umiejętności personelu z zakresu onkologii.

 

Wspomagania systemu rejestracji nowotworów

Jest to kontynuacja działania przewidzianego w poprzedniej edycji programu. Jego celem jest poprawa funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce, w tym jakości publikowanych danych.

 

Efektem realizacji programu powinno być przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na te rodzaje nowotworów, które mają największy udział w strukturze zgonów w Polsce.

 

Program będzie finansowany z budżetu państwa, łączna kwota na jego realizację wyniesie do 250 000 tys. zł rocznie.

 

Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rejestruje się w kraju ponad 150 tys. nowych zachorowań oraz ponad 90 tys. zgonów z tego powodu (nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów). Obraz epidemiologiczny nowotworów w Polsce, zarówno jeśli chodzi o jego strukturę, jak i trendy czasowe, jest podobny do obrazu nowotworowego w krajach europejskich.

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Wizyta przedstawicieli 49 Bazy Lotniczej w Przuszczu Gdańskim (2015-11-04)

Poseł Krystyna Kłosin otrzymaała podziękowanie za podjęte działania w celu wstrzymania likwidacji jednostki wojskowej. Dnia 25 września br. skierowała do Ministra Obrony Tomasza Siemoniaka zapytanie ...

 

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi(2015-11-04)

 

Chór "Czerwone Maki" z Mińska w Rumi(2015-10-23)

 

Tytuł LIDERA ZDROWIA (2015-10-22)

"Z radością informujemy o końcowych efektach naszego projektu Liderzy Zdrowia, w ramach którego stworzyliśmy ranking Parlamentarzystów aktywnie działających na rzecz pacjentów. Wraz z innymi stowarzyszeniami ...

 

Wśród mieszkańców Gdyni (2015-10-22)