Album Uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rumi

Aktualności

Uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rumi(2015-10-06)

Poseł Krystyna Kłosin jako jeden z fundatorów sztandaru była gościem honorowym uroczystości poświęcenia sztandaru, która odbyła się w kościele p.w. św. Józefa i św. Judy ...