Komisje Sejmowe

Komisje Sejmowe

Komisje Sejmowe do których należy Poseł Krystyna Kłosin

Komisja Zdrowia (skrót: ZDR) - stała komisja sejmowa, która zajmuje się sprawami ochrony zdrowia.

Komisja Obrony Narodowej (skrót: OBN) - stała komisja sejmowa. Do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego(skrót: NZS)

Czym są Komisje Sejmowe?

Komisje sejmowe są organami Sejmu:

powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,

wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu

kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawą:

Zgodnie z Art.110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne - czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania. Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest sejmowa komisja śledcza.

Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgniętej uprzednio opinii Konwentu Seniorów.

Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu - na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego. Członkowie prezydium są powoływani i odwoływani przez komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

źródło - wikipedia

Komisje Sejmowe do których Poseł Krystyna Kłosin należała w VI kadencji

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (skrót MNE) - stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami związanymi z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw

Komisja Zdrowia (skrót: ZDR) - stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami ochrony zdrowia.

Aktualności

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi(2015-11-04)

 

Rząd przyjął Narodowy Program Zwalczania Nowotworów (2015-11-04)

W dniu 3.11.br. na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” ...

 

Wizyta przedstawicieli 49 Bazy Lotniczej w Przuszczu Gdańskim (2015-11-04)

Poseł Krystyna Kłosin otrzymaała podziękowanie za podjęte działania w celu wstrzymania likwidacji jednostki wojskowej. Dnia 25 września br. skierowała do Ministra Obrony Tomasza Siemoniaka zapytanie ...

 

Chór "Czerwone Maki" z Mińska w Rumi(2015-10-23)

 

Tytuł LIDERA ZDROWIA (2015-10-22)

"Z radością informujemy o końcowych efektach naszego projektu Liderzy Zdrowia, w ramach którego stworzyliśmy ranking Parlamentarzystów aktywnie działających na rzecz pacjentów. Wraz z innymi stowarzyszeniami ...